Meny
   

Søk:
Find
Fritekst
I dokumenter
Avansert
 Aktuelt
   

 
Aktuelt
Utskriftsvennlig versjon
Fjelledelgran
Abies lasiocarpa, Abies lasiocarpa arisonica I tillegg til vanleg gran har Fjelledelgrana synt seg som den store vinnaren i juletremarkedet. Vi har i år både arizonica og vanleg fjelledelgran både barrot og plugg av ulike proveniensar og størrelsar. Fjelledelgrana har blågrønt bar. Varieteten arisonica vert noko mindre enn den vanlige fjelledelgrana og passar derfor bedre i småhagar. Den har lys og mjuk bark   Fjelledelgran stor
 
Koreagran
Koreagran m kongler   
Abies koreana. Koreagran er eit flott tre som og er nytta mykje til juletre, men som og egnar seg godt i hagen med sine spesielle blåfiolette dekorative kongler . Koreagran har me i ulike størrelsar.
 
Koloradogran

Abies concolor. Dekorativt tre til hagen med sølvpreg. Lange mjuke nåler. Tåler dårleg luftforurensing

   Koloradogran stor
.
 
 
Låglandsbjørk  
Låglandsbjørk

Betula verrucosa (pendula).
Låglandsbjørka el. hengebjørka har smekker elegant vekst med ranke hovedgreiner som veks oppover, og lange tynne smågreiner som heng ned frå desse. Proveniensen me har er ifrå eit bestand Balestrand i Sogn.
 
 
Svartor
Svartor er i dag svært ettertrakta i tømmermarkedet og gjev gode prisar. Svartor trivs godt der det er god tilgang på vatn. Proveniensen me har er av eit utvalgt bestand ved Ringsaker i Hedmark. Det har synt seg at svartor toler greit og bli flytta vest og austover og erfaringane me har hittil har vore gode.
 Svartor

 

 

 
 
Skogavgift med skattefordel
Utskriftsvennlig versjon
I framlegget til statsbudsjett for 2007 er det fremmet forslag om at satsene for skogavgift med skattefordel for investeringer i skogkultur skal heves fra 60% til 85%.

 

Artikkel frå Skogbrukets kursinstitutt: Skogfondsordningen forbedres 

 
I statsbudsjettet for 2007 vil regjeringen forbedre skogfondsordningen ved at skattefordelen økes fra 60 % til 85 %, samt at ordningen utvides til å gjelde alle tiltak som skogfondsmidler kan brukes til.

 
Flishogger.gif

Den største økonomiske fordelen består i at utgifter til nybygging og vedlikehold av skogsveger, skogbruksplanlegging, skogforsikring og kompetansetiltak fra årsskiftet  kan dekkes av skogfond med skattefordel. Tidligere var det ingen skattefordel ved bruk av skogfond til disse tiltakene.

Helt nytt er at det kan brukes skogfondsmidler med skattefordel til investeringer i bioenergitiltak (anlegg og utstyr) på bruket, men avhengig av at det bidrar til varmeleveranser basert på eget råstoff eller lokale skogressurser.

Den økonomiske fordelen ved bruk av skogfondsmidler til skogkultur, ungskogpleie og omlegging av skogsveger blir noe bedre enn før ved at skattefordelen økes fra 60 % til 85 %.

Etter de nye reglene vil skogeiers egenandel bli som vist i tabellen under. Det blir nå enda viktigere enn før å avsette nok på skogfondet.

SKI vil sørge for at alle instruktørene i Aktivt Skogbruk er kjent med de nye reglene, og kurset Skatt og skogfond vil bli oppdatert slik at kursinnholdet er i overensstemmelse med endringene. Kurset tilbys over hele landet.

Skogeiers egenandel i % av totale kostnader beregnet etter skatt, skattefordel 85 %

Tilskudd i %Marginalskatt i % 
 28,035,844,8
0483417
10433015
20392714
30342412
40292010
5024179
6019147
7014105
801073
90532
 

 

Les meir om skogbruk på landbruksavdelinga hjå fylkesmannen sine heimesiderher.

 
 Innlogging
   


BrukarID
Passord
Logg inn
Relaterte linker