Meny
   

Søk:
Find
Fritekst
I dokumenter
Avansert
 Plantetips
   

Ugrasførebygging
Skal ein etablere juletrefelt på tidlegare innmarksbeite kan det vera ein god ide og brakke feltet før utplaning.
(22.04.2003) LES MEIR
Førebuing
Ein god førebuing er viktig for eit best mogeleg resultat.
Ta kontakt med skogbruksetaten i den kommunen du bur.
Dei kan hjelpe deg med redskap og meir informasjon.
(20.03.2003) LES MEIR
Planting / Behandling
Det er viktig og ta omsyn til lokale klimaforhold ved valg av plantetidspunkt. Me har 3 periodar for planting.
 
1    Vårplanting (April til midten av Juni)
2    Tidleg haustplanting (August)
3    Sein haustplanting (September-Oktober)
(19.03.2003) LES MEIR
Sikker transport / trygg mellomlagring
Plantene skal alltid vera tildekka under transport.
(19.03.2003) LES MEIR
 Innlogging
   


BrukarID
Passord
Logg inn