Meny
   

Søk:
Find
Fritekst
I dokumenter
Avansert
 Plantetips
   

 
Planting / Behandling
Utskriftsvennlig versjon
Det er viktig og ta omsyn til lokale klimaforhold ved valg av plantetidspunkt. Me har 3 periodar for planting.
 
1    Vårplanting (April til midten av Juni)
2    Tidleg haustplanting (August)
3    Sein haustplanting (September-Oktober)
 
Vårplanting:

Det mest gunstige plantetidspunktet i skog og hage er vårplanting dei fleste stader i landet. For at planter lagra på kjølelager skal få ein tilnerma normal vekstsesong er det viktig at dei vert planta før St. Hans. Plantinga bør derfor starte så tidleg som mogeleg så snart telen er ute av jorda og forholda ellers tillet det. Lauvtre bør uansett plantast om våren.
 
Tidlig haustplanting:

Dette kan vera ei fin plantetid i områder med gunstig klima for eksempel langs deler av kysten. Plantene som vert nytta er ennå i vekst og vil rekke å rotfeste seg før neste vår. Dei vert dermed mindre utsatt for vårtørke. I områder med fare for tidlig høstfrost, er metoden ikke å anbefale. Dersom ein allikevel ønskjer å planta i slike områder, må plantene være kortdagsbehandla ved planteskulen. Med dette meinar ein at plantene vert dekka over med svart duk for og lure dei til og tru at daglengden er kortare og at dei dermed går raskare i kvile.
 

Sein haustplanting:

Fin plantetid for egna områder. Unngå høstplanting der det er fare for oppfrost – dvs. på tette jordarter, dårlig drenert mark, ustabilt snødekke eller når det er markberedt. Bruk godt innvintra og helst kortdagsbehandla planter.

 
 Innlogging
   


BrukarID
Passord
Logg inn