Lukk vindu
26,6 millioner skogplanter levert i 2008
Det ble i Norge omsatt 26,6 millioner planter i 2008,
Det norske Skogfrøverk innhenter hvert år oppgaver fra norske skogplanteskoler over antall planter som er levert til ulike fylker i landet. Denne statistikken viser en gledelig økning i skogplantingen for 2008 på 11,1 % i forhold til året før. I forhold til bunnåret 2005 hvor det ble levert litt over 21 millioner planter, er økningen 24,5 %. Gran er det viktigtigste treslaget for skogplanting. For dette treslaget er økningen 12,2 % og 27,1 %. Dersom denne trenden vedvarer er det gode utsikter om å nå målene om 50 % økning i skogplantingen. En fremtidsskog med god kvalitetsutvikling krever imidlertid høyere ambisjoner

Se mer statistikk fra Skogfrøverket! www.skogfroverket.no.
Skogfrøverket innhenter årlig oppgaver over planter levert til skogbruksformål i Norge. Statistikken omfatter alle planter levert til skogplanting, juletre- og pyntegrønt-produksjon, uavhengig av skogavgift og tilskudd.
 
Av denne tabellen kan vi f.eks lese at det i Sogn og Fjordane totalt vart levert ut 210 000 planter fordelt på vår og haustplantinig i 2008 som er det tredje dårlegaste fylket med Rogaland (203 000) og Finmark (47 000) bak.
 
 
 

http://www.balvoll.no/ - 20.04.2015 10:39:31