Lukk vindu
Om Balvoll Planteskule
 

 

Historie

 

Historie og tilbakeblikk
 
Balvoll Planteskule vart starta opp av Arne Balvoll i 1885. Produksjonen var fram til 1901 hovudsakleg frukttre, roser og div. prydtre. I 1901 vart det starta opp med produksjon av skogplanter på kontrakt for Bergen Skogselskap. Produksjonen av skogplanter vart etterkvart den einaste driftsforma på bruket. I 1955 vart det inngått kontrakt med Sogn og Fjordane Skogselskap.

                                                                     
 

Produksjonen vart lagt om frå barrotproduksjon til pluggproduksjon i 1980. Produksjonen har vorte gradvis redusert etter skogreisinga på 60 og 70 tallet, og i dag produserer me årleg ca. 400 000 planter. Frå 1994 vart kontrakten med Skogselskapet sagt opp, og me er i dag ein av dei få gjenlevande private skogplantekulane i landet. Produksjonen har vore omlag 400 000 planter pr. år. I dag har me redusert ytterlegare og frå 2004 har me ca. 250 000 planter for salg frå eigen produksjon men har god kontakt med andre planteskular og formidlar planter av dei fleste treslag (bartre, hage og prydplanter). Ta kontakt.                                                 

   

                         I dag

veksthus
 

http://www.balvoll.no/ - 20.04.2015 10:39:29